Home

Teknisk Ansvarlig

Dennis Skoglund

More info

Event ansvarlig

Jimmy Skovgaard

More info

Radiovært

Camilla Alexandra Møller-Christensen

More info

Radiovært

Celina Lidholm Jensen

More info

Radiovært

Georgij Alexandrov

More info

Radiovært

Jesper Hansen

More info

Radiovært

Jimmi B. Nielsen

More info

Radiovært

Keld Sommer

More info

Radiovært

Kim Petersen

More info

Radiovært

Marc Cano

More info

Radiovært

Martin Witting-Hansen

More info

Radiovært

Martin Nørgaard

More info

Radiovært

Ulrik Brinck

More info

Radiovært

Martin Pablo Marcher Lindeskov

More info

Radiovært

Mathias Tindbæk Pedersen

More info

Radiovært

Mikael Costa

More info

Radiovært

Nina Moustgaard

More info

Radiovært

Samuel Samo Nielsen

More info

Radiovært

Sam El Guezbari

More info

Radiovært

Sven Andreas Stentoft Christiansen

More info

Radiovært

Lars Krebs Henricsen

More info

Radiovært

Tako Van Gaalen

More info

Nyhedsvært

Tobias Rasmussen

More info

Radiovært

Tony Manic

More info